PYLON ПРИЕМНИК & ITA

ЗА СИСТЕМНИ ИНТЕГРАЦИИ И ТЕСТОВИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СИГНАЛНИ PYLON БЛОКОВЕ

product

40 ПИНОВ - НИСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 40 - KT 06
Контакт с интерфейс: IC071 WR09
Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 40 - KT 02
Интерфейсен контакт: IC071 WR03
Код за поръчка за приемник: RCV - ST - LR - 40
Тест сонда/игла: HC1000 HK04 S
Гнездо / държач: RCP079 WR03
Код за поръчка за комплект v1: SET - ST - LR - 40 - 6
Код на поръчка за Set v2: SET - ST - LR - 40 - 2
product

40 ПИНОВ СИГНАЛЕН PYLON БЛОК

Код за поръчка на ITA : ITA - ST - 40 - KT 06
Контакт с интерфейс: IC071 WR09
Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 40 - KT 02
Интерфейсен контакт: IC071 WR03
Код за поръчка за приемник: RCV - ST - 40
Тестова сонда/игла: IT1000 1ER03 S
Гнездо / държач: RCP066 WR46
Код за поръчка за комплект v1: SET - ST - 40 - 6
Код за поръчка за Set v2: SET - ST - 40 - 2
product

85 ПИНОВ СИГНАЛЕН PYLON БЛОК

Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 85 - KT 06
Контакт с интерфейс: IC071 WR09
Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 85 - KT 02
Интерфейсен контакт: IC071 WR03
Код за поръчка за приемник: RCV - ST - 85
Тестова сонда/игла: IT1000 1ER03 S
Гнездо / държач: RCP066 WR46
Код за поръчка за комплект v1: SET - ST - 85 - 6
Код за поръчка за Set v2: SET - ST - 85 - 2
product

102 ПИНОВ СИГНАЛЕН PZLON БЛОК

Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 102 - KT 06
Контакт с интерфейс: IC071 WR09
Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 102 - KT 02
Интерфейсен контакт: IC071 WR03
Код за поръчка за приемник: RCV - ST - 102
Тестова сонда/игла: IT1000 1ER03 S
Гнездо / държач: RCP066 WR46
Код за поръчка за комплект v1: SET - ST - 102 - 6
Код за поръчка за Set v2: SET - ST - 102 - 2
product

136 ПИНОВ СИГНАЛЕН PYLON БЛОК

Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 136 - KT 06
Контакт с интерфейс: IC071 WR09
Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 136 - KT 02
Интерфейсен контакт: IC071 WR03
Код за поръчка за приемник: RCV - ST - 136
Тестова сонда/игла: IT1000 1ER03 S
Гнездо / държач: RCP066 WR46
Код за поръчка за комплект v1: SET - ST - 136 - 6
Код на поръчка за Set v2: SET - ST - 136 - 2
product

170 ПИНОВ - НИСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 170 - KT 06
Контакт с интерфейс IC071 WR09
Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 170 - KT 02
Интерфейсен контакт: IC071 WR03
Код за поръчка за приемник: RCV - ST - LR - 170
Тест сонда/игла: HC1000 HK04 S
Гнездо / държач: RCP079 WR03
Код за поръчка за комплект v1: SET - ST - LR - 170 - 6
Код за поръчка за Set v2: SET - ST - LR - 170 - 2
product

170 ПИНОВ СИГНАЛЕН PYLON БЛОК

Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 170 - KT 06
Контакт с интерфейс: IC071 WR09
Код за поръчка на ITA: ITA - ST - 170 - KT 02
Интерфейсен контакт: IC071 WR03
Код за поръчка за приемник: RCV - ST - 170
Тестова сонда/игла: IT1000 1ER03 S
Гнездо / държач: RCP066 WR46
Код за поръчка за Set v1: SET - ST - 170 - 6
Код на поръчка за Set v2: SET - ST - 170 - 2

СИЛОТОКОВИ PYLON БЛОКОВЕ

product

Високотоков 2-ПИНОВ

Код за поръчка на ITA: ITA - HC - 2
Контакт с интерфейс: IC169 M303
Код за поръчка за приемник: RCV - HC - 2
Тест сонда/игла: HCT2000 HK03 X
Гнездо / държач: RCT157 M303
Код за поръчка за комплект: SET - HC -2
product

Високотоков 4-ПИНОВ

Код за поръчка на ITA: ITA - HC - 4: ITA - HC - 4
Контакт с интерфейс: IC169 M303
Код за поръчка за приемник: RCV - HC - 4
Тест сонда/игла: HCT2000 HK03 X
Гнездо / държач: RCT157 M303
Код за поръчка за комплект: SET - HC -4
product

Високотоко 8-ПИНОВ

Код за поръчка на ITA: ITA - HC - 8
Контакт с интерфейс: IC169 M303
Код за поръчка за приемник: RCV - HC - 8
Тест сонда/игла: HCT2000 HK03 X
Гнездо / държач: RCT157 M303
Код за поръчка за комплект: SET - HC -8
product

Високотоко 24-ПИНОВ

Код за поръчка на ITA: ITA - HC - 24
Интерфейсен контакт: IC138 SR03
Код за поръчка за приемник: RCV - HC - 24
Тест сонда/игла: HCT1600 HK03 NX
Гнездо / държач: RCT118 SR05
Код за поръчка за комплект: SET - HC -24
product

Вискотоков 45-ПИНОВ

Код за поръчка на ITA: ITA - HC - 45
Интерфейсен контакт: IC138 SR03
Код за поръчка за приемник: RCV - HC - 45
Тест сонда/игла: HCT1600 HK03 MX
Гнездо / държач: RCT118 SR05
Код за поръчка за комплект: SET - HC - 45

OПТИЧНИ PYLON БЛОКОВЕ

Оптични 20-ПИНОВИ - 10

with Ø1 mm Optical Fiber

Код за поръчка на ITA: ITA - LED - 20 - 10
Контакт с интерфейс: IC118 OP03 10
Код за поръчка за приемник: RCV - LED - 20 - 10
Тестова сонда/игла: LP1630 TA07 S 10
Гнездо / държач: RCP138 SR03
Код за поръчка за комплект: SET - LED -20 - 10

Оптични 20-ПИНОВИ - 22

with Ø2.2 mm Optical Fiber

Код за поръчка на ITA: ITA - LED - 20 - 22
Контакт с интерфейс: IC118 OP03 22
Код за поръчка за приемник: RCV - LED - 20 - 22
Тестова сонда/игла: LP1630 TA07 S 22
Гнездо / държач: RCP138 SR03
Код за поръчка за комплект: SET - LED - 20 - 22

ПНЕВМАТИЧНИ PYLON БЛОКОВЕ

product

8-ПИНОВ ПНЕВМАТИЧЕН FES

Код за поръчка на ITA: ITA - PN - FES - 8
Пневматичен контакт - ITA: PIC3150
Код за поръчка за приемник: RCV - PN - FES - 8
Пневматичен контакт - приемник: PIC3151
Код за поръчка за комплект: SET - PN - FES - 8
product

8-ПИНОВ ПНЕВМАТИЧЕН FES 10X10

Код за поръчка на ITA: ITA - PN - FES - 8 (10x10): ITA - PN - 8 (10x10)
Pneumatikkontakt - ITA: PIC3150
Пневматичен контакт : RCV - PN - FES - 8 (10x10)
Пневматичен контакт - приемник: PIC3151
Код за поръчка за комплект: SET - PN - FES -8 (10x10)
product

8-ПИНОВ ПНЕВМАТИЧЕН VPC

Код за поръчка на ITA: ITA - PN - VPC - 8
Пневматичен контакт - ITA: PIC3230
Код за поръчка за приемник: RCV - PN - VPC - 8
Пневматичен контакт - приемник: PIC3231
Код за поръчка за комплект: SET - PN - VPC -8

СМЕСЕНИ PYLON БЛОКОВЕ

СМЕСЕНИ PYLON БЛОКОВЕ

Код за поръчка за ITA: ITA - MB - ST_HC_PN - 32_8_4
Сигнален контакт: IC071 WR09
Силотоков контакт: IC138 SR03
Пневматичен контакт: PIC3150
Код за поръчка за приемник: RCV - MB - ST_HC_PN - 32_8_4
Контакт със сигнала: IT1000 1ER03 S
Гнездо / държач: RCP066 WR06
Контакт с висок ток: HCT1600 HK03 LX
Гнездо / държач: RCT118 SR05
Код за поръчка за комплект: SET - MB-ST_HC_PN - 32_8_4

РАДИОЧЕСТОТНИ PYLON БЛОКОВЕ

16-ПИНОВ РАДИОЧЕСТОТЕН

Код на поръчката за ITA: ITA - RF - 0,7GHz - 16
Интерфейсен контакт: IC197 MCX03
Код за поръчка за приемник: RCV - RF - 0,7GHz - 16
Тестова сонда: RF4601 J2 L A XS
Гнездо / държач: RRF 4601
Код за поръчка за комплект: SET - RF - 0,7GHz - 16

USB PYLON БЛОК

USB 1A + 1B Pylon

Код на поръчката: ITA-USB 1A+1B

Please complete the following for access to dowload