NOVA TEHNOLOGIJA

LED Iglice za testiranje

Svetlostna zaštita izvora
Prenošenje svetlosnog signala
Bez direktnog kontakta

  Prilagodljivo prekrivanje
  Jedan po jedan
  U svim veličinama
  Veliki ROI
  Patentiranje u toku

OPTIČKI INTERFEJS BLOKOVI

20 POL optički - 10

with Ø1 mm Optical Fiber
Odličan prenos svetlosti

Šifra za poručivanje ITA: ITA - LED - 20 - 10
Interface kontakt: IC118 OP03 10
Sifra za poručivanje receiver: RCV - LED - 20 - 10
Test Iglice: LP1630 TA07 S 10
Kućište za iglicu: RCP138 SR03
Šifra za poručivanje seta: SET - LED -20 - 10

20 POL optički - 22

with Ø2.2 mm Optical Fiber
Odličan prenos svetlosti

Šifra za poručivanje ITA: ITA - LED - 20 - 22
Interface kontakt: IC118 OP03 22
Sifra za poručivanje receiver: RCV - LED - 20 - 22
Test Iglice: LP1630 TA07 S 22
Kućište za iglicu: RCP138 SR03
Šifra za poručivanje seta: SET - LED - 20 - 22

Please complete the following for access to dowload