TRIO TEST SISTEM

Osnovne karakteristike nove TRIO platforme uključuju EQUIP TEST mehaničke fixture(MFS) sa jednim ili dva jezgra , za brzi TRI Tiny SII ICT . Kombinacija glavnih osobina zajedno sa čuvenim Equip-Tests ICT inženjerskim znanjem osigurava dobar start ICT test sistema za analogna i digitalna merenja.

LEDProbes

LED iglice pružaju vitalnu vezu za prenošenje optičkih mernih signala u optičkoj industriji što tačnije i preciznije moguće. Ova kategorija novih proizvoda može da zadovolji razne zahteve kupaca. Aplikacija na zahtev – iz ovog razloga veoma je bitno za Equip-Test da ponudi visok učinak LED iglica sa odličnim kvalitetom i vrednošću i tako osigura maksimalnu isplativost (ROI) za naše kupce .

Mehanička fixtura D4

Equp-Test fixtura sa jednim jezgrom pogodna za za najzahtevnije ICT i FCT izazove. Interfejs je postavljen na zadnji deo fixture koji može biti lako prilagodljiv prema zahtevima kupaca. Zbog svog robusnog dizajna ovaj fixture može lako da podnese do 1000 test tačaka bez problema sa savijanjem.

Radio frekfentna fixtura

Savršena zaštita protiv spoljnih smetnji signala. Visoka izolacija do 99.7 dB. Ograničen od 400 Mhz do 6 GHz da pokrije sve zajedničke RF grupe. Čvrsta i pouzdana konstrukcija od čvrstog aluminijumskog bloka. Potpuno uklonjiva donja ploča dozvoljava lako i efikasno žičenje. Pouzdano preklapanje šavova na svim vitalnim vezama. Proširiva komora za proširenje RF okruženja. Veliki pristup za žičenje , uklonjiv i lak za prilagođavanje.