NOVA TEHNOLOGIJA

LED Iglice za testiranje

Svetlostna zaštita izvora
Prenošenje svetlosnog signala
Bez direktnog kontakta

  Prilagodljivo prekrivanje
  Jedan po jedan
  U svim veličinama
  Veliki ROI
  Patentiranje u toku

OPTIČKI INTERFEJS BLOKOVI

Odličan prenos svetlosti
20 POL optički

Šifra za poručivanje ITA: ITA - LED - 20
Interface kontakt: IC118 OP03
Sifra za poručivanje receiver: RCV - LED - 20
Test Iglice: LP1630 TA07 S
Kućište za iglicu: RCP138 SR03
Šifra za poručivanje seta: SET - LED -20

Please complete the following for access to dowload